Bình Phước

Lịch Thi Lớp Cd13BP, CN16BP hệ đại học VLVH tại Bình Phước 01/2019


 

 

     Lớp

25- 01 - 2019

 

 

15h30

17h30

CN16BP

 

 

 

Thiết kế mạng   (L1)

 

Tiếng Anh CN2  (L1)
CN16BP

          

      

 

 

 

 

 

Lớp

26 - 01- 2019

                    07h30

09h30

                13h30

15h30

CD13BP

Tối ưu hóa (L1) Đường lối CM  (L1)

Hệ Quản trị CSDL (L1) 

 
CN16BP        

PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map