Bình Phước

Kế hoạch thực tập TN, làm đồ án TN lớp XC10BP, XC10CT, XC10C6

TRƯỜNG ĐH GTVT TP. HCM

PHÒNG ĐT VLVH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng  05  năm 2015

 

   KẾ HOẠCH

Thực tập TN, làm đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng dân dụng công nghiệp

Lớp XC10C6 (Tổng 6) XC10CT (Cần Thơ), XC10BP (Bình Phước)

 

Căn cứ chương trình đào tạo hệ vừa làm, vừa học (VLVH).

Căn cứ kế hoạch giảng dạy  năm học 2014 – 2015 và tiến độ học tập thực tế

Nay Phòng đào tạo VLVH thông báo đến học viên ngành Xây dựng dân dụng CN khóa 2010 - 2015 lớp XC10C6 (Tổng 6) và XC10CT (Cần Thơ), XC10BP (Bình Phước) kế hoạch thực tập TN và làm đồ án TN cụ thể như sau :

 

1./ LỚP XC10C6 

NỘI DUNG THỰC HIỆN

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1./ Thời gian thực tập

25/05 /2015 – 19/07/2015

 

2./  Bảo vệ thực tập tốt nghiệp

20/07/2015 – 26/07/2015

 

3./  Chốt danh sách học viên đủ điều kiện  nhận đồ án tốt nghiệp

27/07/2015 – 02/08/2015

 

4./  Giao đồ án +  làm đồ án TN  

03/08/2015 – 22/11/2015

 

5./  Duyệt đồ án TN   

23/11/2015 - 29/11/2015

 

6./  Bảo vệ ĐA Tốt nghiệp  

30/11/2015 – 06/12/2015

 

 

2./ LỚP XC10CT :      

NỘI DUNG THỰC HIỆN

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1./ Thời gian thực tập

08/06 /2015 – 02/08/2015

 

2.  Bảo vệ thực tập tốt nghiệp

03/08/2015 – 09/08/2015

 

4./  Chốt danh sách học viên đủ điều kiện  nhận đồ án TN  

10/08/2015 – 16/08/2015

 

5./  Giao đồ án + làm đồ án TN

17/08/2015 – 06/12/2015

 

7./  Duyệt ĐA TN

07/12/2015 – 13/12/2015

 

8./  Bảo vệ ĐA TN

14/12/2015 – 20/12/2015

 

 

       3./ LỚP XC10BP

NỘI DUNG THỰC HIỆN

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1./ Thời gian thực tập

08/06/2015 – 02/08/2015

 

2.  Bảo vệ thực tập tốt nghiệp

10/08/2015 – 16/08/2015

 

4./  Chốt danh sách học viên đủ điều kiện  nhận đồ án TN  

17/08/2015 – 23/08/2015

 

5./  Giao đồ án + làm đồ án TN

24/08/2015 – 13/12/2015

 

7./  Duyệt ĐA TN

14/12/2015 – 20/12/2015

 

8./  Bảo vệ ĐA TN

21/12/2015 – 27/12/2015

 

 

 

  1. Ghi chú :
  • Mọi thắc mắc về kế hoạch thực tập, thi tốt nghiệp học viên liên hệ Phòng Đào tạo VLVH  để được hướng dẫn, giải đáp.

 

                                                                                                                                      TL. HIỆU TRƯỞNG


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP