Bình Phước

Thông báo kế hoạch ôn, thi tốt nghiệp lớp CN11BP, DC11BP

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp lớp DC11BP, CN11BP

Hệ VLVH niên khóa 2011 - 2016

 

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành theo Quyết định số 36/2007/GD-ĐT ngày 28-06-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ đề nghị của Khoa công nghệ thông tin và Khoa Điện – Điện tử viễn thông.

Phòng Đào tạo VLVH thông báo lịch ôn và thi tốt nghiệp lớp CN11BP, DC11BP hệ VLVH  học tại Trường Cao đẳng CN Cao su Bình Phước cụ thể như sau :

I./ Lớp CN11BP :

1./ Thời gian thi  : Ngày 13,14/08/2016 - Sáng 8h, chiều 14h

2./ Địa điểm : Trường CĐCN Cao Su Bình Phước

3./ Môn thi và thời gian cụ thể như sau :

- Môn 1 : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Sáng 13/08/2016

- Môn 2 :  Cơ sở dữ liệu - sáng 13/08/2016

-  Môn 3  :  Hệ thống web - chiều 13/08/2016

-  Môn 4 :  Mạng máy tính - Sáng 14/08/2016

4./ Ôn thi :

-   Môn cấu trúc dữ liệu và GT :  Ngày 10/07/2016

-   Môn cơ sở dữ liệu :  Ngày 17/07/2016.

-   Môn Hệ thống web : Ngày 24/07/2016

-   Môn mạng máy tính : Ngày 31/07/2016

II./ Lớp DC11BP :

1./ Thời gian thi dự kiến : Ngày 23/07/2016

2./ Địa điểm : Trường CĐCN Cao Su Bình Phước

3./ Môn thi :

4./ Ôn thi :

-  Môn máy điện, TB điện : Sáng ngày 16/07/2016

-   Cung cấp điện : Chiều ngày 16/07/2016

-   Điện tử công suất : Tối ngày 16/07/2016.

-   Cơ sở truyền động điện : Sáng 17/07/2016

-   Điều khiển, bảo vệ hệ thống điện : Chiều 17/07/2016

 

Lưu ý :

- Sinh viên mang theo thẻ sinh viên khi vào phòng thi để cán bộ coi thi kiểm tra đối chiếu

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP