Bến Tre

Thông báo Về kết quả đối chiếu, kiểm tra bằng THPT, THCN năm 2009 và kế hoạch đối chiếu kiểm tra bằng lần cuối tại Bến Tre

TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM
        
KHOA TẠI CHỨC

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

TP.HCM, Ngày 20 tháng 01 năm 2010

THÔNG BÁO

(Về kết quả đối chiếu, kiểm tra bằng THPT, THCN năm 2009 và kế hoạch đối chiếu kiểm tra bằng lần cuối tại Bến Tre) 

Thực hiện kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng cho sinh viên lớp CD08BT tại Trường Cao Đẳng Bến Tre

Qua 2 đợt Khoa tại chức đã tiến hành kiểm tra đối chiếu và kết quả như sau :

    1./ Số lượng tổng quát :

 

STT

Lớp

Số lượng SV đã đối chiếu

Số lượng SV chưa đối chiếu

Số lượng SV cần xác minh lại bằng

01

CD08BT

61 Sinh viên

15 Sinh viên

Không

 

2./ Danh sách sinh viên chưa đối chiếu :

 

STT

Mã số SV

Họ và  tên

01

0831110089

Nguyễn Tấn Công

02

0831110091

Huỳnh Chí Cường

03

0831110100

Vũ Khắc Duy

04

0831110114

Ngô Chung Đông Khánh

05

0831110117

Lê Văn Lam

06

0831110122

Nguyễn Kỳ Nhân

07

0831110132

Trần Ngọc Sơn

08

0831110133

Lê Thành Sum

09

0831110135

Tô Thanh Tân

10

0831110141

Nguyễn Hồng Thanh

11

0831110147

Lê Xuân Tiến

12

0831110153

Hồ Minh Tuấn

13

0831110155

Trịnh Thị Tuyết

14

0831110157

Tô Lê Vũ

15

0831110158

Hồ Hoàng Vũ

Khoa tại chức xin thông báo tới Khoa tại chức Trường Cao Đẳng Bến Tre, sinh viên chưa đối chiếu kiểm tra bằng và sinh viên có yêu cầu xin chỉnh sửa thông tin cá nhân nội dung thông báo như như sau :

- Sinh viên có yêu cầu xin chỉnh sửa (quê quán, tên lót …) lập danh sách chỉnh sửa theo lớp (Lớp trưởng lập danh sách theo mẫu) và nộp về Khoa tại chức chậm nhất vào ngày 27/03/2010

- Sinh viên có tên trong danh sách chưa đối chiếu kiểm tra bằng (theo danh sách ở trên)  yêu cầu có mặt tại văn phòng Khoa tại chức Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, Số 02 - Đường D3 - Văn Thánh Bắc - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TPHCM để đối chiếu, kiểm tra lần cuối.  

Thời Gian :  Ngày 13/03 và ngày 14/03//2010

 Sáng : 7h30 – 11h

 Chiều : 13h30 – 17h

Sinh viên khi đi đối chiếu mang theo các giấy tờ sau :

1. Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (THCN, bằng cao đẳng, bằng Đại học

(Bản chính)

2. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (THCN, Đại học, Cao đẳng)

3.  Giấy chứng minh nhân dân.

4.  Thẻ Sinh Viên

 Lưu ý:

Đây là đợt đối chiếu lần cuối cùng, sau đợt đối chiếu này những sinh viên nào không thực hiện việc kiểm tra đối chiếu Khoa tại chức sẽ xóa tên và buộc thôi học

Vậy Khoa tại chức xin thông báo tới Ban quản lý Trường Cao Đẳng Bến Tre, ban cán sự lớp CD08BT và các cá nhân có tên trong danh sách ở trên  được biết để thực hiện .

Nơi nhận:        

- Ban quản lý Trường Cao Đẳng Bến Tre

- Lớp CD08BT

- Ban QL website

- Lưu khoa TC

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

     (Đã ký)         

      ThS. Lê Văn Hiền


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP