Bến Tre

Thông báo thời gian thực tập TN, bảo vệ thực tập TN, danh sách SV đủ điều kiện nhận đồ án TN và lịch bảo vệ đồ án TN các lớp Khóa 2008 ngành XDCĐTRƯỜNG ĐẠI HỌC GT VT TPHCM

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 04 năm  2012

THÔNG BÁO

Thời gian thực tập TN, bảo vệ thực tập TN, chốt danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án TN và lịch bảo vệ đồ án TN các lớp Khóa 2008 Ngành xây dựng cầu đường – Tại các cơ sở Đào tạo liên kết

- Căn cứ tình hình học tập của SV các lớp Khóa 2008 ngành Xây dựng cầu đường tại các cơ sở liên kết .

- Theo đề nghị của Tổ bộ môn Cầu đường thuộc Khoa Công trình Giao thông.

Phòng Đào tạo VLVH Trường ĐHGTVT TPHCM thông báo thời gian thực tập TN, bảo vệ thực tập TN, chốt danh sách Sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp và lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp của Sinh viên các lớp Khóa 2008 Ngành xây dựng cầu đường  tại các cơ sở liên kết  cụ thể như sau :

I./ Lớp CD08BP  : (Học tại Trường CĐ CN Cao Su – Tỉnh Bình Phước)

1./ Thời gian thực tập TN : Từ Ngày 03/04/2012 đến ngày 25/05/2012.

2./ Bảo vệ thực tập TN  :  Ngày 01/06/2012.

3./ Chốt danh sách Sinh viên đủ ĐK  nhận đề tài TN :  Ngày 06/09/2012.

4./  Giao đồ án tốt nghiệp :  Ngày 10/09/2012 .

5./ Bảo vệ đồ án tốt nghiệp :  Dự kiến trong tháng 12/2012

II./ Lớp CD08BT : (Học tại Trường Cao Đẳng Bến Tre – Tỉnh Bến Tre)

1./ Thời gian thực tập TN :  Từ ngày 16/04/2012 đến ngày 08/06/2012.

2./ Bảo vệ thực tập TN : Ngày 15/06/2012.

3. Chốt danh sách SV Đủ ĐK nhận đề tài TN :  Ngày 06/09/2012.

4./ Giao đồ án TN : Ngày 10/09/2012

5./ Bảo vệ đồ án TN : Dự kiến trong tháng 12 /2012.

III./ Lớp CD08PY : (Học tại Trường CĐ CN Tuy Hòa – Phú yên).

1./ Thời gian thực tập : Từ ngày 23/04/2012 đến ngày 15/06/2012.

2./ Bảo vệ thực tập TN : Ngày 22/06/2012

3./ Chốt danh sách sinh viên đủ ĐK nhận đề tài TN : Ngày 06/09/2012.

4./ Giao đồ án TN :  Ngày 10/09/2012.

5./ Bảo vệ đồ án TN :  Dự kiến trong tháng 12/2012.

IV./ Lớp CD08C6 : (Học tại Cty CP Đào tạo và PT Nguồn Nhân lực 6)

1./ Thời gian thực tập : Ngày 14/05 đến ngày 06/07/2012.

2./ Bảo vệ thực tập TN : Ngày 13/07/2012.

3./ Chốt danh sách SV đủ ĐK nhận đề tài TN : Ngày 06/09/2012

4./ Giao đồ án TN : Ngày 10/09/2012

5./ Bảo Vệ đồ án TN : Dự kiến trong tháng 12/2012

Lưu ý :

- Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo hoặc Ban quản lý các cơ sở liên kết để nhận bảng điểm cá nhân. (ngày 04/09/12) .Sinh viên kiểm tra điểm thi của mình nếu có sai sót thì tập hợp lại cho Lớp trưởng và phản hồi các thông tin về phòng Đào tạo VLVH Trường ĐH GT VT TPHCM trước 17h30 ngày 06/09/2012. Sau thời hạn trên Phòng Đào tạo VLVH không chịu trách nhiệm.

- Đề nghị Giáo viên tham gia giảng dạy các lớp nói trên hoàn thành việc trả điểm L1, L2, L3 trước ngày 31/08/2012 (Kể cả điểm bảo vệ Đồ án).

Kính đề nghị các Khoa, Bộ môn triển khai thông báo này tới cán bộ, giảng viên thuộc khoa mình để tiến độ được thực hiện theo kế hoạch.

Kính đề nghị Phòng Đào tạo và Ban quản lý các cơ sở liên kết triển khai thông báo này tới sinh viên các lớp và phối hợp với Phòng Đào tạo VLVH  cùng thực hiện.

Nơi nhận:

- Các Khoa, Bộ môn

- Các Cơ Sở Đào tạo LK.

- Lưu Phòng Đào tạo VLVH

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

ThS. Lê Văn Hiền


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP