Phú Yên

Thông báo Về kết quả đối chiếu, kiểm tra bằng THPT, THCN năm 2009 và kế hoạch đối chiếu kiểm tra bằng lần cuối tại Phú Yên

TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM
        
KHOA TẠI CHỨC

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

TP.HCM, Ngày 20 tháng 01 năm 2010

THÔNG BÁO

(Về kết quả đối chiếu, kiểm tra bằng THPT, THCN năm 2009 và kế hoạch đối chiếu kiểm tra bằng lần cuối tại Phú Yên)  

Thực hiện kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng cho sinh viên lớp CD08PY tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa,

Qua 2 đợt ngày 23/05 - 24/05/2009 và ngày 01/07/2009 Khoa tại chức đã tiến hành kiểm tra đối chiếu và kết quả như sau :

1./ Số lượng tổng quát:

STT

Lớp

Số lượng SV đã đối chiếu

Số lượng SV chưa đối chiếu

Số lượng SV cần xác minh lại bằng

01

CD08PY

48 Sinh viên

04

Không

 

2./ Danh sách sinh viên chưa đối chiếu :

 

STT

Lớp

Mã số SV

Họ và tên

01

CD08PY

0831110384

Đinh Văn Công

02

 

0831110415

Nguyễn Thành Tây

03

 

0831110426

Huỳnh Minh Tuấn

04

 

0831110424

Phạm Văn Tường

Khoa Tại chức xin thông báo tới Phòng đào tạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, sinh viên chưa đối chiếu kiểm tra bằng và  sinh viên có yêu cầu xin chỉnh sửa thông tin cá nhân nội dung thông báo như sau :

- Sinh viên có yêu cầu xin chỉnh sửa (quê quán, tên lót …) lập danh sách chỉnh sửa theo lớp (Lớp trưởng lập danh sách theo mẫu) và nộp về Khoa tại chức chậm nhất vào ngày 28/03/2010

- Sinh viên có tên trong danh sách chưa đối chiếu kiểm tra bằng (theo danh sách ở trên) yêu cầu có mặt tại văn phòng Khoa tại chức Trường Đại học Giao Thông Vận tải TPHCM, Số 02 - Đường D3 -Văn Thánh Bắc - Phường 25 Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh để đối chiếu, kiểm tra lần cuối.

 Thời Gian : Ngày 13/03/2010 và sáng 14/03/2010

 Sáng : 7h30 – 11h

 Chiều : 13h30 – 17h

Sinh viên Khi đi đối chiếu mang theo các giầy tờ sau :

1. Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (THCN, bằng cao đẳng, bằng Đại học

(Bản chính)

2. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (THCN, Đại học, Cao đẳng)

3.  Giấy chứng minh nhân dân.

4.  Thẻ Sinh Viên

 Lưu ý :

Đây là đợt đối chiếu lần cuối cùng, sau đợt đối chiếu này những sinh viên nào không thực hiện việc kiểm tra đối chiếu Khoa Tại chức sẽ lập danh sách xóa tên và buộc thôi học

Vậy Khoa tại chức xin thông báo tới Phòng đào tạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy hòa, ban cán sự lớp CD08PY và các cá nhân có tên trong danh sách ở trên được biết để thực hiện .

Nơi nhận:        

- Phòng Đào Tạo CĐ CN Tuy Hòa

- Lớp CD08PY

- Ban QL Website

- Lưu Khoa TC

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

     (Đã ký)         

      ThS. Lê Văn Hiền


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP