CS đào tạo tại TP. Vũng Tàu

Thông báo: Về việc kiểm tra, đối chiếu bằng TN PTTH- hệ VLVH tại Vũng Tàu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GT VT TP HCM
PHÒNG ĐT VỪA LÀM VỪA HỌC
______________
 Số:…../TB-VLVH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2014
 
THÔNG BÁO
(V/v kiểm tra, đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT -  Hệ Vừa làm vừa học tại Vũng Tàu)
 
Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức Vừa làm vừa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc yêu cầu người học phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp THPT, THBT, THCN…, để đối chiếu kiểm tra.
Để hoàn tất thủ tục hồ sơ đầu vào, Phòng Đào tạo VLVH thông báo kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng tốt nghiệp cho học viên các lớp khóa 2013, và những học viên của các khóa trước chưa đối chiếu như sau:
1.    Kế hoạch đối chiếu:
TT
Thứ/ngày
Giờ tiếp học viên
Lớp
Ghi chú
1
T7/5-4-2014
14h00-18h00
KT13VT + MT13VT + XC13VT   
 
2
CN/6-4-2014
8h30-11h30
Học viên chưa đối chiếu của các khóa 09 đến 12
 
2.    Địa điểm
-          Trạm Đào tạo Vừa làm vừa học Vũng Tàu
-          Số 5/1 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu
-          Người chịu trách nhiệm đối chiếu: Cô Huyền – P.ĐT VLVH. ĐT: 0904772129.
3.    Thủ tục đối chiếu:
Các học viên đến đối chiếu bằng tốt nghiệp phải đem theo các giấy tờ sau:
-          Bản gốc (Bản chính) + 01 Bản sao có công chứng (không quá 6 tháng) Bằngtốt nghiệp PTTH (hoặc THBT, THCN, TH Nghề, Cao đẳng, Đại học).
-          Giấy Chứng minh nhân dân: bản chính + 01 bản sao (không cần công chứng)
-          Thẻ sinh viên: Bản chính+ 01 bản sao (không cần công chứng)
4.    Lưu ý
-          Đề nghị học viên đến đối chiếu theo đúng thời gian quy định.
-          Học viên không đến đối chiếu theo lịch trên phải trực tiếp lên TP HCM đối chiếu.
-          Ban cán sự lớp chịu trách nhiệm thông báo đến học viên thực hiện nghiêm túc việc đối chiếu văn bằng tốt nghiệp theo nội dung thông báo này.
-          Để việc đối chiếu, kiểm tra được thuận lợi, đề nghị học viên nộp cho cán bộ lớp (CB lớp thu các giấy tờ trên xếp theo thứ tự danh sách lớp) hoặc nộp tập trung theo từng nhóm nhỏ khoảng 10 người tập hợp lại đến đối chiếu.
-          Quá thời hạn trên, học viên không đến đối chiếu văn bằng tốt nghiệp, nhà trường sẽ xử lý theo quy định hiện hành./.
 
Nơi gửi:
-                            - Các lớp tại Vũng Tàu
-                            - Cơ Sở Vũng Tàu
-                            - Lưu ĐT VLVH
TRƯỞNG PHÒNG
 
(Đã ký)
 
Ths. Lê Văn Hiền

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP