CS đào tạo tại TP. Vũng Tàu

Danh sách thi Tốt nghiệp ngày 27,28/09/2014 Ngành KTVTB, KTXD

 
 

TT

Mã HV

Họ lót

Tên

Ngày sinh

Lớp

Số ĐT

Lần thi

Tình trạng

Ghi chú

Điểm TBC

1

0654020017

Trần Thiện Anh

Đức

10/12/1988

KX09T

0905180139

1

Chờ Qđ

 

5.71

2

0834010070

Nguyễn Hữu

Đắc

19/11/1984

KT09TB

0986298998

2

 

 

 

3

0834010145

Phan Thanh

Tùng

18/11/1975

KT10TB

 

1

Chờ QĐ

Có đơn

 

4

0834020007

Nguyễn Trung

Hiếu

04/02/1987

KX09T

0909960822

1

Chờ Qđ

 

5.5

5

0834020154

Trần

Quân

06/10/1983

KX08C6

0938505499

 

 

Nhận 23/07/14

 

6

0934010003

Trần Thiị Kiều

Anh

05/06/1989

KT09TB

0906391649

2

 

 

 

7

0934010008

Trần Trung

Chinh

04/08/1981

KT09TB

0906099413

2

 

 

 

8

0934010061

Nguyễn Bá

Nhân

08/01/1983

KT09TB

0909551697

2

 

 

 

9

0934010073

Bùi Đình

Song

15/01/1985

KT09TA

0902673858

2

 

 

 

10

0934010078

Nguyễn Trọng

Thiện

01/01/1982

KT09TB

0933291888

1

Chờ Qđ

 

5.71

11

0934010079

Phan Thanh

Thinh

31/01/1985

KT09TB

0904364305

1

Chờ Qđ

 

5.49

12

0934010085

Đỗ Chính

Thực

06/03/1985

KT09TB

0906395339

1

Chờ Qđ

 

5.84

13

0934010108

Chu Văn

Tuyến

19/12/1986

KT09TB

0986201766

2

 

 

 

14

0934010192

Đỗ Thanh

Xưởng

31/07/1988

KT09TB

0987802798

2

 

 

 

15

0934020080

Đỗ Thùy

Dương

06/04/1991

KX09C6

01255002577

1

Chờ QĐ

Chưa lệ phí

 

16

0934020144

Nguyễn Xuân

Huy

25/12/1988

KX09CT

0974333737

2

 

 

 

17

KT06T029

Lê Quang

Hợp

08/09/1983

KT08TA

0938895619

2

 

 

 

18

KT07T015

Nguyễn Vĩnh

Hiền

20/01/1983

KT07TA

0908846868

2

 

 

 

19

KT07T075

Lê Hạnh

Trang

12/07/1987

KT07TA

0932625835

2

 

 

 

20

834010090

Nguyễn Mỹ

Phương

07/08/1982

KT08TB

0908414286

2

 

 

BS ngày 11/09/14

21

0934010065

Nguyễn Hữu Gia

Phú

27/01/1986

KT09TA

0934381888

1

Chờ Qđ

 

 

22

0934020028

Tạ Văn

Bắc

06/05/1987

KX09T

0982444507

1

Chờ Qđ

 

 

23

0834020062

Nguyễn Văn

Biên

27/12/1981

KX09T

0979039487

1

Chờ Qđ

 

 

24

0834020098

Ngô Văn

Phong

24/09/1983

KX09T

0987661754

1

Chờ Qđ

 

 

             

Ngày 16 tháng 09 năm 2014

 

Ngày chốt danh sách và ra Quyết định: 18/09/14.

 
 

Liên hệ: PĐTVLVH: 0916.787.916

   

(người lập)

 

Kế hoạch thi: Cô Thảo : 01677323230

   

NÔNG HỮU BÌNH


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP