CS đào tạo tại TP. Vũng Tàu

Thông báo V/v thay đổi quy trình tổ chức thi kiểm tra học kỳ tại cơ sở Vũng tàu.

 

TRƯỜNG ĐH GTVT TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

SỐ: 15 TB/VLVH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI KIỂM TRA HỌC KÌ

TẠI CƠ SỞ VŨNG TÀU

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Đào tạo Vừa làm – vừa học;

Căn cứ tình hình thực hiện công quản lý, đào tạo hàng năm và điều kiện tại cơ sở hiện có.

Phòng Đào tạo Vừa làm - vừa học (PĐT. VLVH) thông báo đến các đơn vị liên quan về việc thay đổi hình thức tổ chức, quản lý thi, kiểm tra học kì tại cơ sở Vũng Tàu như sau:

1.    Hình thức thi: Bắt đầu từ học kì I năm học 2014-2015, khi một học phần được tổ chức dạy học xong, PĐT. VLVH sẽ tổ chức cho thi học kì lần 1 ngay tuần tiếp theo sau đó.

2.    Địa điểm thi: Tại cơ sở và do Cán bộ tại cơ sở sắp xếp.

3.    Cán bộ coi thi (CBCT): Do PĐT. VLVH phân công (chủ yếu sử dụng chuyên viên tại cơ sở).

4.    Cung cấp đề thi: Giáo viên cung cấp đề thi, các khoa/ bộ môn liên quan xét duyệt đề thi và gửi về cho PĐT. VLVH ngay sau khi học phần được tổ chức dạy học xong, muộn nhất đến 20h ngày thứ 5 tuần sau đó (cung cấp đề đúng theo quy định của nhà trường-trường hợp đặc biệt không còn học viên thi lại không phải gửi đề thi).

5.    Công tác tổ chức: Nhân viên giáo vụ thuộc PĐT. VLVH được phân công phụ trách cơ sở chịu trách nhiệm lập kế hoạch, nhận đề, nhận điểm, tổ chức, kiểm tra, giám sát kì thi và có trách nhiệm báo cáo cho Trưởng phòng.

6.    Thời gian thi: Để việc tổ chức thi được thuận lợi và đúng tiến độ, các lớp có học phần thi lần 1 được tổ chức vào tối thứ 6 hoặc tối chủ nhật hàng tuần tùy theo khối lượng môn học lớp đó phải học trong tuần; thi lại được tổ chức vào các ngày thứ 2 đến thứ 5 trong tuần (sau 18h00).

Bảng quy định buổi dạy trong tuần tại Vũng Tàu:

Số tiết phải học trong tuần

Buổi dạy

Ghi chú

15

chiều thứ 7, tối thứ 7, sáng chủ nhật

Thi tối thứ 6 – lúc 18h00

20

chiều thứ 7, tối thứ 7, sáng chủ nhật, chiều chủ nhật

Thi tối thứ 6 – lúc 18h00

25

tối thứ 6, chiều thứ 7, tối thứ 7, sáng chủ nhật, chiều chủ nhật

Thi tối chủ nhật – hoặc chuyển qua tuần tiếp theo

 

(Giáo viên phải đảm bảo giờ lên lớp đúng theo bảng quy định để công tác tổ chức thi được diễn ra bình thường).

·         Mỗi buổi dạy 5 tiết.

7.    Nhận bài thi về chấm: Bài thi sau khi thi được CBCT niêm phong đúng quy cách gửi về PĐT. VLVH, Giáo viên có bài thi nhận bài tại PĐT. VLVH từ chiều thứ 2 đến thứ 4 tuần tiếp theo (sau thời gian này bài thi sẽ được chuyển về các khoa chuyên môn).

Trên đây là những điểm cần lưu ý trong quá trình thay đổi tổ chức thi học kì tại Vũng Tàu, PĐT. VLVH, kính mong lãnh đạo các đơn vị liên quan phổ biến cho giáo viên, cán bộ đơn vị mình biết để phối hợp tốt với PĐT. VLVH.

Liên hệ: Phòng đào tạo VLVH ĐT 08.3898.0429 hoặc phụ trách trực tiếp Nông Hữu Bình qua Tin nội bộ (ĐT: 0168.638.6378).

 

Nơi nhận:                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

-          Ban Giám Hiệu (báo cáo);

-          Các Khoa/ Bộ môn;

-          Phòng Kế hoạch – tài vụ;

-          Trung tâm TC Vũng Tàu;

-          Các lớp VLVH tại Vũng Tàu.

                                                 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP