CS đào tạo tại TP. Vũng Tàu

Thông báo "Về việc đối chiếu Bằng Tốt nghiệp cho các lớp Vũng Tàu"

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TP.HỒ CHÍ MINH                                                                  Độc  lập  -  Tự  do -  Hạnh  phúc

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

                                                               TP. Hồ Chí Minh,ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

v/v đối chiếu bằng tốt nghiệp

    Phòng Đào tạo VLVH thông báo tới học viên các lớp: DC14VT, KT15VT, MT15VT, XC15VT, XC15VT-B2  nộp cho lớp trưởng các giấy tờ sau:

  • Photo 01 bản bằng tốt nghiệp Đại học (VB2), THPT (hoặc tương đương) có công chứng dưới 06 tháng;
  • Photo 01 bản CMND có công chứng dưới 06 tháng;

    Kèm theo  Bản chính 02 loại giấy tờ trên;

  • Đúng 8g30 đến 10g00, ngày 25 tháng 02 năm 2017 lớp trưởng hoặc lớp phó các lớp nói trên mang các loại giấy tờ trên (cả bản chính và photo) của cả lớp mình phụ trách đến Trung tâm của Trường tại số 17A đường 3/2, P.11, TP.Vũng Tàu gặp thầy Hiếu để đối chiếu bằng tốt nghiệp;
  • Hoặc các cá nhân học viên đến đối chiếu trực tiếp;
  • Hoặc học viên các lớp khóa 11,12, 13 tại Vũng Tàu (nếu chưa đối chiếu).

  Lưu ý: Học viên đến đúng giờ.

                                                                                                                     PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP