CS đào tạo tại TP. Vũng Tàu

Thông báo học phí cập nhập đến 09/04/18

Xem thông tin học phí: DC14VT, Khóa 2013, KT15VT, MT15VT, XC15VT-B2, XC15VT.
Nếu có thắc mắc xin liên hệ phòng KH- Tài Vụ vào giờ hành chính: 
Phòng Kế hoạch - Tài vụ
TK: 1100 0012 6050 (học phí). NH Công thương CN 7, TP.HCM
TK: 1120 0000 7125 (giao dịch khác)
MST: 0304199387 
Fax: 35120456. ĐT: 02838983560- 02835120456 - 02835122072.
Mẫu nộp học phí qua ngân hàng:

 

TÊN SINH VIÊN:............................................................................................................

MÃ SỐ SV:.......................................................................................................................

LỚP: .................................................................................................................................

SỐ TIỀN NỘP:.................................................................................................................

(Bằng chữ:.........................................................................................................................)

VỀ KHOẢN HỌC PHÍ: HỌC KỲ …………..., NĂM HỌC: .......................................

ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG: TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM

SỐ TÀI KHOẢN: 1100 0012 6050..........................................................................

TẠI: NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK), CHI NHÁNH 7, TP.HCM...........................................................................................................................................

 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP