Trường CĐ Nghề TW 3

Lịch thi lần 2, 3 lớp CD07N3


Ngày/Giờ

05-11-2011

06-11-2011

07h30

Toán CC (L3)

Nền Móng (L3)

09h30

CNXH (Lần 3)

Máy XD (L3)

13h30

Tin Học ứng Dụng (L3)

An Toàn Lao Động (L2)

15h30

Trắc Địa (L3)

Kinh tế XD (L3)

 

Ngày/Giờ

12-11-2011

13-11-2011

07h30

Lịch Sử Đảng (L2)

Kiểm Định Cầu (L3)

09h30

Thi Công Cầu (L3)

Công Trình trên NĐY (L3)

13h30

Thí nghiệm Đường (L3)

 

15h30

Xây Dựng Đường (L3)

 

 

Chú ý :

- Học viên vào phòng phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy CMND                    

- Những thắc mắc về kế hoạch học tập, thi, kiểm tra …., học viên liên hệ trực tiếp với khoa Tại chức qua địa chỉ Email: taichuchcm@yahoo.com.sg, ĐT: 08.38980.429


PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map