Tây Ninh

Lịch thi các lớp VLVH tại TTGDTX Tỉnh Tây Ninh - 01/2019

                        

 

 

 

     Lớp

18 - 01 - 2019

 

 

 

XC16TN

CD16TN

Cơ Kết cấu 1 (L1)

13h30 - 18/01/2019

Sức bền VL2 (L1)

15h30 - 18/1/2019

Trắc địa ĐC (L1)

17h30 - 18/01/2019 

Cơ Học Đất (L1)

07h30 - 19/01/2019 

DC15TN

 

Máy điện 2 (L1)

15h30 - 18/01/2019

Máy điện 1 (L1)

17h30 - 18/01/2019

Điện tử CS (L1)

07h30 - 19/01/2019

QX18TN 

Cơ XD (L1) 

13h30 - 18/01/2019

Vật Liệu XD (L1) 

15h30 - 18/01/2019

ĐC - CHĐ - NM (L1) 

17h30 - 18/01/2019 

Máy XD (L1)

07h30 - 19/01/2019

 

 

 

19 - 01 - 2019 
         

CD16TN

XC16TN

Thủy lực (L1)

09h30 - 19/01/2019

Đường lối CM (L1)

13h30 - 19/01/2019 

Toán CĐ (L1) 

15h30 - 19/01/2019 - chỉ  lớp CD16TN dự thi)

Địa chất CT (L2)

17h30 - 19/01/2019

DC15TN

KT xi xử lý (L1)

15h30 - 19/01/2019

KT đo 2 (L1) 

17h30 - 19/01/2019

   

 

 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP