Tây Ninh

Thông báo về việc đối chiếu kiểm tra bằng lớp XC13TN


 
 
 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm  2014
 
THÔNG BÁO
(V/v đối chiếu, kiểm tra bằng gốc cho sinh viên lớp XC13TN hệ Đại học VLVH tại Tây Ninh  – đợt 1 năm 2014 )
 
         Thực hiện kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng cho sinh viên các lớp hệ đại học VLVH năm 2013.
         Phòng Đào tạo VLVH thông báo kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng cho sinh viên lớp XC13TN  hệ Đại học VLVH tại Tây Ninh cụ thể như sau :
1./ Đối tượng đối chiếu :
Sinh viên lớp XC13TN Khóa 2013 học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tây Ninh.
2./ Thời gian :  Ngày 07 và 08/06/2014
- Sáng : 8h – 11h
3./ Địa điểm :
- Phòng Đào tạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tây Ninh    
Khu nội ô Tòa thánh – Thị trấn Hòa thành – Tây Ninh
4./ Hồ Sơ thủ tục :
Sinh viên đến đối chiếu, kiểm tra bằng yêu cầu mang theo các giấy tờ sau 
-
 Bằng gốc (Bằng chính) Tốt nghiệp PTTH (Hoặc THCN, TH nghề, Cao đẳng, Đại học) và 2 bản photo các loại bằng trên có công chứng không quá 6 tháng.
- Giấy chứng minh nhân dân.(Bản chính và bản pho to)
- Thẻ Sinh viên.
5./ Cách thức thực hiện :- Sinh viên mang theo các giấy tờ nêu trên đến trực tiếp Phòng Đào tạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tây Ninh để Cán bộ Trường Đại học GTVT TPHCM thực hiện kiểm tra đối chiếu.
- Sinh viên có thể tập hợp theo từng nhóm nhỏ hoặc tập hợp cho lớp trưởng, lớp trưởng chịu trách nhiệm bảo quản và đối chiếu cho lớp.
    Lưu ý :
- Đề nghị sinh viên đi đối chiếu đúng ngày, giờ thông báo. Trường ĐH giao thông Vận tải TPHCM không giải quyết những trường hợp sinh viên không mang đầy đủ các giấy tờ nêu trên và sinh viên đến đối chiếu bằng không đúng với lịch trình đã thông báo.
   - Sinh viên không đối chiếu bằng trong đợt 1 phải trực tiếp lên TPHCM đối chiếu trong đợt 2. Sinh viên không thực hiện kiểm tra đối chiếu bằng sẽ không được xét tốt nghiệp.
 
 
 
 
TL HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH
(ĐÃ KÝ)
Th.S Lê Văn Hiền
 
 
 
                                                                 
 
 
                                                                                

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP