Tây Ninh

Thông báo về việc gặp mặt tân học viên lớp VB2 QA14TN

  

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GT VT TPHCM

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /TB - VLVH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 11 năm  2014

 THÔNG BÁO

V/v tổ chức buổi gặp mặt tân học viên Lớp VB2 Quản lý dự án Xây dựng

Khóa 2014 – 2016 tại Tây Ninh

 

             Được sự phối hợp của Trung Tâm GD TX Tỉnh Tây Ninh. Trường Đại Học Giao thông Vận tải TPHCM tổ chức buổi gặp mặt tân học viên – lớp VB2 Quản lý dự án Xây dựng khóa 2014 – 2016. Thời gian và kế hoạch cụ thể như sau :

-          Thời gian : 16h ngày 13/12/2014

-          Địa điểm : Hội trường lớn Trung tâm GD TX tỉnh Tây Ninh – Nội ô khu Tòa thánh Thị trấn Hòa thành – Tây Ninh .

-          Trang Phục tham dự lễ : Áo sơ mi trắng, quần đen .

Kính mời quý Thầy Cô, quý phụ huynh và các tân học viên sắp xếp thời gian tham dự buổi gặp mặt .

Rất mong được sự có mặt đầy đủ, đúng giờ của các Anh/Chị học viên.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Lưu ý :  Sau phần khai giảng Nhà trường sẽ tiến hành phổ biến quy chế đào tạo. do vậy kính đề nghị các anh chị học viên có mặt đầy đủ (kể cả học viên thuộc diện được bảo lưu điểm).

                                                                                   TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                            

Nơi Nhận :
-    TT GD TX tỉnh Tây Ninh
-      Lớp QA14TN
-      Lưu Đào tạo VLVH

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP