Tây Ninh

Thông báo v/v Đối chiếu, kiểm tra bằng gốc cho lớp QX14TN-B2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:           /TB - VLVH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 01 năm  2015  

 

THÔNG BÁO

(V/v đối chiếu, kiểm tra bằng gốc cho học viên lớp QX14TN

Hệ VB2 Đại học VLVH tại Tây Ninh  – đợt 1 năm 2015 )

 

         Thực hiện kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng cho sinh viên các lớp VB2 Đại học VLVH năm 2015.

         Phòng Đào tạo VLVH thông báo kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng cho sinh viên lớp QX14TN hệ Đại học VLVH tại Tây Ninh cụ thể như sau :

1./ Đối tượng đối chiếu :

Sinh viên lớp QX14TN Khóa 2014 học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tây Ninh.

2./ Thời gian :  07,08/02/2015

- Sáng : 8h – 11h

3./ Địa điểm :

- Phòng Đào tạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tây Ninh    

Khu nội ô Tòa thánh – Thị trấn Hòa thành – Tây Ninh

4./ Hồ Sơ thủ tục :

Sinh viên đến đối chiếu, kiểm tra bằng yêu cầu mang theo các giấy tờ sau :

  • Bằng gốc (Bằng chính) Tốt nghiệp Đại học và 2 bản photo các loại bằng trên có công chứng không quá 6 tháng.
  • Giấy chứng minh nhân dân.(Bản chính và bản pho to)
  • Thẻ Sinh viên.

5./ Cách thức thực hiện :- Sinh viên mang theo các giấy tờ nêu trên đến trực tiếp Phòng Đào tạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tây Ninh để Cán bộ Trường Đại học GTVT TPHCM thực hiện kiểm tra đối chiếu.

- Sinh viên có thể tập hợp theo từng nhóm nhỏ hoặc tập hợp cho lớp trưởng, lớp trưởng chịu trách nhiệm bảo quản và đối chiếu cho lớp.

  • Lưu ý :
  • Đề nghị sinh viên đi đối chiếu đúng ngày, giờ thông báo. Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM không giải quyết những trường hợp sinh viên không mang đầy đủ các giấy tờ nêu trên và sinh viên đến đối chiếu bằng không đúng với lịch trình đã thông báo.
  • Sinh viên không đối chiếu bằng trong đợt 1 phải trực tiếp lên TPHCM đối chiếu trong đợt 2. Sinh viên không thực hiện kiểm tra đối chiếu bằng sẽ không được xét tốt nghiệp.

                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận :

  • Phòng Đào tạo TTGDTX Tây Ninh
  • SV  lớp QX14TN.
  • Lưu Phòng Đào tạo VLVH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP