Tây Ninh

Thông báo về việc nộp đơn xin bảo lưu, chuyển điểm tương đương 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TPHCM

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
   

THÔNG BÁO

Về việc Nhận đơn xin bảo lưu, chuyển điểm tương đương  

hệ  Đại  học VLVH  năm học 2016 – 2017  

 

Thời gian nhận đơn từ ngày 03/01/2017 đến ngày 19/02/2017 tại phòng Đào tạo VLVH.

1. Điều kiện xin bảo lưu chuyển điểm tương đương :

Sinh viên xin bảo lưu chuyển điểm tương đương trong các trường hợp sau:

- Sinh viên đã tốt nghiệp một trường đại học được bảo lưu kết quả một số học phần có cùng trình độ, nội dung và thời lượng với học phần đã học.

2. Thủ tục xin bảo lưu, chuyển điểm tương đương học viên phải nộp:

-  Đơn xin chuyển điểm tương đương (mẫu đơn Download tại trang thông tin hệ VLVH );

- Bản sao kết quả học tập; (có công chứng)

- Bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp Đại học;

- Lệ phí : 100.000 đồng/ môn được chuyển điểm (nộp sau khi nhận quyết định).

3. Sinh viên lưu ý:

- Chỉ được bảo lưu những môn học có điểm tích luỹ từ 5 trở lên;

-  Sinh viên lưu ý thời hạn nêu trên để nộp đơn xin xét bảo lưu, chuyển điểm tương đương. Sau thời hạn nêu trên Phòng Đào tạo VLVH không giải quyết.

 

                                                                                                      TP.Hồ chí Minh, Ngày 26 tháng 12 năm 2016.

                                                                                                                  TL HIỆU TRƯỞNG


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP