Tây Ninh

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP QX18TN-B2: 06-04-19

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP QX18TN-B2: 06-04-19

XEM LỊCH THI: click vào đây để tải file


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP