Thông báo tuyển sinh VLVH tất cả các cơ sở năm 2019

     1. Thông báo tuyển sinh tại TP. Hồ Chí Minh.

     2. Thông báo tuyển sinh tại Vũng Tàu.

     3. Thông báo tuyển sinh tại Cần Thơ.

     4. Thông báo tuyển sinh tại Đồng Tháp.

     5. Thông báo tuyển sinh tại Cà Mau.

     6. Thông báo tuyển sinh tại Bình Phước.

     7. Thông báo tuyển sinh tại Tây Ninh.

     8. Thông báo tuyển sinh tại Ninh Thuận.

     9. Thông báo tuyển sinh tại Kontum.

     10. Thông báo tuyển sinh tại Đà Nẵng.

     11. Thông báo tuyển sinh tại Sóc Trăng.

     12. Thông báo tuyển sinh tại Gia Lai.

     13. Thông báo tuyển sinh tại Buôn Mê Thuột.

     14. Thông báo tuyển sinh tại Bình Định.

     15. Thông báo tuyển sinh tại Lâm Đồng.

     16. Thông báo tuyển sinh tại Huế.

 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP